Thursday, December 05, 2019
   
Text Size
NAŠA MISIJA:
„Ljudi u Bosni i Hercegovini, najvažnije mladi, će biti informisani korisnici prava koji će na aktivan i odgovoran način, kao dobri građani, raditi za društvenu i političku dobrobit svoje zemlje”
Civitas u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija osnovana 1996. god. čije uspostavljanje su inicirali Centar za građansko obrazovanje, Vijeće Evrope i Agencija za informisanje Sjedinjenih američkih država.