Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size
Matematička sekcija JU „Gimnazija Lukavac“ radi od osnivanja škole. Ljubav prema matematici ovdje su sticali vrsni matematički pedagozi: Enes Duvnjaković, Mediha Terzić, Senada Burgić, Alma Riket, Meliha Kovačević...
Kad je Gimnazija po drugi puta osnovana, 1994. godine, oživjela je i matematička sekcija. Sa kantonalnih takmičenja priznanja su donosili: Eldin Jusufović 1. mjesto 1994/95, 4. mjesto 1996/97, 5. mjesto 1997/98. Mirela Morenjačkić 3. mjesto 1994/95, 5. mjesto 1996/97, 2. mjesto 1997/98. Jasmina Morankić 5. mjesto 1997/98. Na državnim takmičenjima uspjeh su zabilježili: Eldin Jusufović 9. mjesto 1994/95, Mirela Morenjačkić 6. mjesto 1997/98, Jasna Morankić 13. mjesto 1997/98.
Najznačajnije uspjehe novijeg datuma postigla je naša učenica Sandra Ibrić. 2004/05 osvojila je 2. mjesto na kantonalnom takmičenju, 2. mjesto na federalnom takmičenju. 2005/06 osvojila je 2. mjesto na kantonalnom, 2. mjesto na federalnom takmičenju, a na matematičkoj olimpijadi zauzela je 10. mjesto. Još u OŠ «Lukavac Mjesto», Sandra je stekla epitet nadarenog učenika. U gimnaziji se odmah uključila u rad matematičke sekcije. Sandra je danas učenica III razreda i dalje vrijedno uči matematiku i fiziku.
Voditelj sekcije: Senada Burgić
Matematika (od grčkog mathema - znanost) je znanost koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći matematičku logiku.
Matematika se počela razvijati prije više tisuća godina (okvirno), još u doba starih Egipćana. Poslije se proširila u Grčku i grčko-rimski svijet. Osim toga, aktivno se razvijala u Kini i Japanu. Razvila se iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, mjerenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji.

Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.