Tuesday, November 12, 2019
   
Text Size
Sekcija radi prema programu izrađenom u saradnji sa Crvenim križom – krstom općine Lukavac. Počela je sa radom školske 2006/07. godine i realizirala cjelokupan program koji je planiran.
Na općinskom takmičenju 2007. god. održanom na Svatovcu naši učenici Selma Muminović, Tamina Suljić, Fatima Mujagić, Alma Burgić, Rijad Frljanović, Dijana Glibanović i Orhan Ibrahimagić osvojili su 1. mjesto, a na kantonalnom takmičenju 3. mjesto. Voditelj ove sekcije bila je prof. Azra Tokić.
Prva pomoć se odnosi na mjere koje se provode, kako bi se spasio ljudski život, izbjegla prijeteća opasnosti ili ublažavanje zdravstvenih poteškoća prije stizanja stručne pomoći (liječnika ili službe za spašavanje). To uključuje poziv hitne pomoći, osiguranje mjesta nesreće te pomoć ranjeniku ili osobe sa zdravstvenom poteškoćom.