Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size
Sekcija je počela sa radom 2006. godine. Broji 46 učenika drugih razreda podijeljenih u dvije grupe.
Cilj sekcije je da učenici prošire svoje znanje i ispolje svoju kreativnost, te ojačaju međusobnu saradnju i razumijevanje. Sekcija svojim radom prati i obilježava značajne historijske datume i događaje vezane za školu.
Voditelj sekcije: Mirsada Kuduzović
Historija je nauka koja proučava prošlost. Kao društvena nauka, historija je učenje i tumačenje činjenica o ljudskim zajednicama. Riječ potiče od grčke riječi "ιστορία" (historia), koja znači učenje ili znanje kroz priču, pripovijedanje

Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.