Tuesday, November 12, 2019
   
Text Size
Sekcija je počela sa radom 2006. godine. Broji 46 učenika drugih razreda podijeljenih u dvije grupe.
Cilj sekcije je da učenici prošire svoje znanje i ispolje svoju kreativnost, te ojačaju međusobnu saradnju i razumijevanje. Sekcija svojim radom prati i obilježava značajne historijske datume i događaje vezane za školu.
Voditelj sekcije: Mirsada Kuduzović
Historija je nauka koja proučava prošlost. Kao društvena nauka, historija je učenje i tumačenje činjenica o ljudskim zajednicama. Riječ potiče od grčke riječi "ιστορία" (historia), koja znači učenje ili znanje kroz priču, pripovijedanje