Tuesday, November 12, 2019
   
Text Size
Sekcija trenutn broji osam učenika trećih razreda. Do sada nismo učestvovali na takmičenjima, što ne znači da nećemo u skorije vrijeme.
Geografija je kompleksna nauka koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, te veze i odnose između njih.
Zadatak geografije kao nauke je da u svakom trenutku pruži kompleksnu i sveobuhvatnu informaciju o stanju geografskih pojava i procesa, te o uzročno-posljedičnim vezama i odnosima kao i zakonima i zakonomjernostima što proizilaze iz njih. Prosto rečeno, geografsko znanje nam je potrebno da bi razumjeli savremenu situaciju na planeti, te da bi na osnovu toga mogli pravilno odrediti smijer i intenzitet ljudskog progresa u budućnosti, što je sada aktuelno kao održivi razvoj.