Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size
Sekcija trenutn broji osam učenika trećih razreda. Do sada nismo učestvovali na takmičenjima, što ne znači da nećemo u skorije vrijeme.
Geografija je kompleksna nauka koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, te veze i odnose između njih.
Zadatak geografije kao nauke je da u svakom trenutku pruži kompleksnu i sveobuhvatnu informaciju o stanju geografskih pojava i procesa, te o uzročno-posljedičnim vezama i odnosima kao i zakonima i zakonomjernostima što proizilaze iz njih. Prosto rečeno, geografsko znanje nam je potrebno da bi razumjeli savremenu situaciju na planeti, te da bi na osnovu toga mogli pravilno odrediti smijer i intenzitet ljudskog progresa u budućnosti, što je sada aktuelno kao održivi razvoj.

Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.