Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size

Zaposleni

Nastavni kadar

Ime i prezime

Predmet

Subhija Karahmetović

Bosanski jezik i književnost

Azra Tokić

Bosanski jezik i književnost

Bakir Rešidbegović

Engleski jezik

Melisa Šerifović

Engleski jezik

Fadila Mujkić

Njemački jezik

Edna Đozić

Njemački jezik

Džejla Dubravić

Latinski jezik

Mediha Terzić

Matematika

Senada Burgić

Matematika

Uzeir Spona

Fizika

Munib Efendić

Historija

Mejrema Jašar

Geografija

Mehmed Imamović

Hemija

Albina Hatunić

Biologija

Emir Junuzović

Filozofija / logika

Asim Okanović

Arapski jezik / Islamska vjeronauka

Sabina Topić

Demokratija i ljudska prava

Amela Krnjić

Psihologija

Mirza Morankić

Muzička kultura

Arnela Mujkanović

Likovna kultura

Dženad Korman

Informatika

Kemal Bašić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Suada Džaka

Stručno teorijska nastava/medicinska grupa predmeta

Amra Frljak-Dacić

Stručno teorijska nastava/medicinska grupa predmeta

Dženana Omerdić

Zdravstvena njega

Emina Musić

Zdravstvena njega


Pomoćno osoblje:

 

Karić Nasiha

higijeničar

Kuduzović Begzada

higijeničar

Hamidović Safeta

higijeničar

Semić Zumra

higijeničar

Mahovkić Bahrudin

domar

 

Normal 0 21 false false false BS-LATN-BA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ime i prezime

Predmet


Subhija Karahmetović

bosanski jezik i književnost


Azra Tokić

bosanski jezik i književnost


Amir Hodžić

bosanski jezik i književnost


Bakir Rešidbegović

engleski jezik


Melisa Šerifović

engleski jezik


Fata Selimović

engleski jezik


Fadila Mujkić

njemački jezik


Razem Dautović

njemački jezik


Asim Okanović

arapski jezik / islamska vjeronauka


Sanela Šišić

latinski jezik


Mediha Terzić

matematika


Senada Burgić

matematika


Melika Kovačević Vujanović

matematika


Uzeir Spona

fizika


Selma Nuhić

fizika


Mehmed Imamović

hemija


Lejla Pezić

hemija


Eldina Softić

biologija


Amela Avdibašić

biologija


Munib Efendić

historija


Enes Iljazagić

historija


Mejrema Jašar

geografija


Ćazim Mahmutović

geografija


Jasna Durmić

tjelesni i zdravstveni odgoj


Enisa Kapidžić

tjelesni i zdravstveni odgoj


Bernisa Mujić

informatika


Sabina Topić

demokratija i ljudska prava


Emir Junuzović

filozofija / logika


Nermin Salkić

filozofija


Jusuf Hasić

sociologija


Ramzija Bašić

sociologija

Duška Tarade

psihologija


Amela Krnjić

psihologija


Zikrija Isaković

muzička kultura


Zuhdija Salkić

likovna kultura


Fatima Ibrahimović

likovna kultura


Ime i prezime

Predmet


Subhija Karahmetović

bosanski jezik i književnost


Azra Tokić

bosanski jezik i književnost


Amir Hodžić

bosanski jezik i književnost


Bakir Rešidbegović

engleski jezik


Melisa Šerifović

engleski jezik


Fata Selimović

engleski jezik


Fadila Mujkić

njemački jezik


Razem Dautović

njemački jezik


Asim Okanović

arapski jezik / islamska vjeronauka


Sanela Šišić

latinski jezik


Mediha Terzić

matematika


Senada Burgić

matematika


Melika Kovačević Vujanović

matematika


Uzeir Spona

fizika


Selma Nuhić

fizika


Mehmed Imamović

hemija


Lejla Pezić

hemija


Eldina Softić

biologija


Amela Avdibašić

biologija


Munib Efendić

historija


Enes Iljazagić

historija


Mejrema Jašar

geografija


Ćazim Mahmutović

geografija


Jasna Durmić

tjelesni i zdravstveni odgoj


Enisa Kapidžić

tjelesni i zdravstveni odgoj


Bernisa Mujić

informatika


Sabina Topić

demokratija i ljudska prava


Emir Junuzović

filozofija / logika


Nermin Salkić

filozofija


Jusuf Hasić

sociologija


Ramzija Bašić

sociologija

Duška Tarade

psihologija


Amela Krnjić

psihologija


Zikrija Isaković

muzička kultura


Zuhdija Salkić

likovna kultura


Fatima Ibrahimović

likovna kultura


Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.

Anketa

Šta bi studirali nakon završetka gimnazije?