Monday, July 22, 2019
   
Text Size

Posjeta Gazi Husref-begovoj biblioteci

Grupa učenika Mješovite srednje škole Lukavac u pratnji svojih profesora posjetila je dana 2. novembra 2018. godine Gazi Husref-begovu biblioteku u Sarajevu. Učenici i profesori imali su priliku upoznati se sa radom najstarije biblioteke na Balkanu, koja je svoj rad započela davne 1537. godine kao vakuf plemenitog Gazi Husref-bega. Biblioteka danas ima oko 100.000 bibliotečkih jedinica, od toga oko 10.000 vrijednih rukopisa na bosanskom, arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Učenici i profesori pogledali su čitaoničke prostore, konferencijske sale, depoe knjiga, te stalnu muzejsku postavku koja djeluje u okviru ove biblioteke, a nezaobilazna je adresa za ozbiljnije istraživače kulturne historije naših naroda.

Oglasna tabla

RanglIsta poslije intervjua

Aktivnosti tokom Januara 2019. godine

 • 31.12.2018. (ponedeljak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2019. (ponedeljak) u 10:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 08.01.2018. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - II i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i III razredi

 • Do 10.01.2019. (četvrtak) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 11.01.2019. (Petak) u 10:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • 14.01. do 18.01.2019. - Unošenje podataka u EMIS

 • 21.01. do 25.01.2019.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.