Thursday, December 05, 2019
   
Text Size

Materijali sa nastave

I razred - gimnazija

Tema 1: Osnovni informatički pojmovi

Tema 2: Operativni sistem

Tema 4: Računarska grafika

I razred - medicinska

Tema 1: Uvod u informatiku

Tema 2: Hardware računara

Tema 3:Operativni sistem

I razred

- Računarske komunikacije

II razred gimnazije

Tema 1: Algoritmi

Tema 2: Programski jezik C++, Code::Blocks preuzimanje (direktni link)

Tema 3: Modeliranje i simulacija (prezentacija), Model papirni karanfil (Excel model)

Tema 4: Zadaci iz baza podataka

Primjer seminarskog rada na bazi Biblioteka

III razred gimnazije - izborna nastava

Tema 2: Photoshop (prezentacija), Zadaci (prezentacija):

Tema 4: HTML i CSS

IV razred gimnazije - izborna nastava

Tema: Programiranje. Programski jezik Python.