Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size

Vijeće učenika

Učenici obrazuju vijeće učenika čija je uloga da:
- promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se srednja škola nalazi,
- predstavlja stajališta učenika školskom odboru srednje škole,
- potiče angažman učenika u radu srednje škole i
- informira školski odbor o svojim stajalištima kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, daje mišljenje o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje srednjom školom.

Sastav vijeća učenika u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu učenika srednje škole.
Način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktima srednje škole.
Članovi vijeća učenika za 2017/2018.

 1. Bakir Đulić.
 2. Majda Hadžić.
 3. Amila Pištoljević.
 4. Denis Tokić.
 5. Haris Junuzović.
 6. Nejira Muratović.
 7. Nadir Bašić.
 8. Merima Jusufović.
 9. Lamija Vehabović.
 10. Tea Lukanović.
 11. Dženana Likić.
 12. Emir Ćudić
 13. Amina Sejdinović.
 14. Dinka Nukić.
 15. Amina Zećo.
 16. Emra Hanić.
 17. Asja Aganović.

Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.

Anketa

Šta bi studirali nakon završetka gimnazije?