Tuesday, November 12, 2019
   
Text Size

Vijeće učenika

Učenici obrazuju vijeće učenika čija je uloga da:
- promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se srednja škola nalazi,
- predstavlja stajališta učenika školskom odboru srednje škole,
- potiče angažman učenika u radu srednje škole i
- informira školski odbor o svojim stajalištima kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, daje mišljenje o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje srednjom školom.

Sastav vijeća učenika u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu učenika srednje škole.
Način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktima srednje škole.
Članovi vijeća učenika za 2017/2018.

 1. Bakir Đulić.
 2. Majda Hadžić.
 3. Amila Pištoljević.
 4. Denis Tokić.
 5. Haris Junuzović.
 6. Nejira Muratović.
 7. Nadir Bašić.
 8. Merima Jusufović.
 9. Lamija Vehabović.
 10. Tea Lukanović.
 11. Dženana Likić.
 12. Emir Ćudić
 13. Amina Sejdinović.
 14. Dinka Nukić.
 15. Amina Zećo.
 16. Emra Hanić.
 17. Asja Aganović.