Tuesday, January 28, 2020
   
Text Size

Uprava

 

Direktor:
Pedagog:
Sekretar:
Administrativni radnik:
Finansijski radnik:
Amir Hodžić
Aldijana Saletović
Mirza Dugonjić
Sanela Džambić
Nevzeta Osmanović

 

 

Telefoni:

Sekretar:                   +387 35 550 540

Finansije:                  +387 35 550 541

Fax:                           +387 35 550 540

Elektronska pošta:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oglasna tabla

Aktivnosti tokom Januara 2020. godine

 • 31.12.2019. (utorak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2020. (utorak) u 11:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 07.01.2020. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - III i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i II razredi

 • Do 08.01.2020. (srijeda) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 10.01.2020. (Petak) u 11:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • Od 13.01. do 17.01.2020. - Unošenje podataka u EMIS

 • Od 13.01. do 24.01.2020.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (kroz rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.

Anketa

Šta bi studirali nakon završetka gimnazije?