Monday, July 22, 2019
   
Text Size

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja aktivno učestvuje u:
- promoviranju interesa srednje škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
- predstavljanju stajališta roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
- podržavanju aktivnog sudjelovanja roditelja i zajednice u radu škole;
- predlaganju članova školskog odbora iz reda roditelja učenika;
- obavještavanju školskog odbora i druge zainteresirane strane o stajalištima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu
školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
- izjašnjavanju o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom;
- pripravljanju i realiziranju odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni rad u školi;
- razvijanju komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.
Sastav vijeća roditelja u najvećoj mjeri odražava nacionalnu i spolnu strukturu roditelja - staratelja učenika.

Bliži propis o proceduri osnivanja i načinu rada vijeća roditelja donosi nadležno ministarstvo.

Roditelji učenika imaju pravo, a srednja škola obvezu pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja.

Članovi vijeća roditelja za školsku 2014/2015 godinu:
 1. Begić Jasmina
 2. Mujkić Anesa
 3. Burgić Ekrem
 4. Selimović Nermina
 5. Džambić Dina
 6. Ibrišević Murisa
 7. Bajrić Maida

Oglasna tabla

RanglIsta poslije intervjua

Aktivnosti tokom Januara 2019. godine

 • 31.12.2018. (ponedeljak) - Sve ocjene moraju biti zaključene

 • 07.01.2019. (ponedeljak) u 10:00 sati - Sjednica odjeljenskog vijeća

 • 08.01.2018. (utorak) - Roditeljski sastanci
  • od 12:00 sati - II i IV razredi
  • od 13:00 sati - I i III razredi

 • Do 10.01.2019. (četvrtak) - Izraditi tabelarni prikaz analize uspjeha u učenju i vladanju učenika (na računaru) i predati pedagogu škole. Svi podaci moraju biti kompletirani zbog slanja zbirnog stanja u PZ

 • 11.01.2019. (Petak) u 10:00 sati - Sjednica nastavničkog vijeća

 • 14.01. do 18.01.2019. - Unošenje podataka u EMIS

 • 21.01. do 25.01.2019.
  • Rad stručnih organa škole
  • Kolektivno stručno usavršavanje (rad stručnih aktiva i tematske sjednice)

NAPOMENA: Moguće su izmjene u zavisnosti od preporuke MON-a TK.