Thursday, December 05, 2019
   
Text Size

Pravilna ishrana - ulaganje u buducnost

U okviru Ekološke sekcije, održana je prezentacija na temu "Pravilna ishrana - ulaganje u buducnost". Pravilna ishrana je najbolja zdravstvena metoda i način prevencije mnogih bolesti. Učenici medicinske škole kroz predavanje u pratnji prof. Eldine Softić upoznali su prisutne sa pravilima zdrave ishrane, hranjivim tvarima i količinom koja je neophodna ljudskom organizmu u svakom danu. Predstavljena je i piramida zdrave ishrane, ali je ukazano i na moguće bolesti koje mogu nastati usled nezdrave i nepravilne ishrane.